Om näring och kosttillskott

2012-08-01

Människokroppen består av omkring 1.000 miljiarder celler som alla strävar mot ett gemensamt mål - bevarandet av en frisk individ. Dessa kroppsceller förändras ständigt. Våra kroppars beståndsdelar förnyas regelbundet. Allt protein i kroppen byts ut var sjätte månad och i en del organ, som till exempel levern, förnyas proteinet oftare.

Vi förses med en ny magslemhinna var femte dag, vi får ny hud var femte vecka, skelettet är helt och hållet nytt var tredje månad. Varje år ersätts 98 procent av det totala antalet atomer i kroppen. Mot slutet av varje sjuårsperiod har varenda cell i kroppen bytts ut.

Referens: Harold Saxton Burr - Blueprint for Immortality; Deepak Chopra - Perfect Health

Om varje cel i kroppen omsätts med en sådan hastighet borde det vara möjligt att ersätta trötta, utbrända och sjukliga celler med sprittande nya, friska celler och därigenom skapa en "ny" kropp genomsyrad av vitalitet. Vad krävs det? Varje människa har inneboende möjligheter till fullkomlig hälsa. Det kan kräva ansträngning och engagemang men belöningen är enorm.

I följande artikel kommer du att kunna läsa om vad näringsbrist kan orsaka i våra kroppar. Dr.Joel D. Wallach (läkare, veterinmär, agronom) visar dig en alternativ och billigare väg mot en friskare och hälsosammare liv och avslöjar fakta som står i total motsats till vad sjukvården har fått dig att tro på.

Klicka här för att komma till artikeln.

 

Antal kommentarer: 0

Namn:
E-postadress:
Hemsideadress:
Meddelande:
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)