ADHD

2011-11-03

ADHD  är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som utmärks av bristande uppmärksamhet och hyper- eller hypoaktivitet. Det finns tre varianter av ADHD: en som innebär att man har koncentrationssvårigheter  och tenderar att vara inobservant på sin omgivning, en som innebär att man är hyperaktiv och impulsiv, och en som innebär att man har båda de tidigare nämnda sorternas svårigheter.

För att en person ska få diagnosen ADHD så måste dessa symptom finnas och ha funnits under lång tid. Varje symptom ska också vara mycket mer påtagligt än vad man kan vänta sig utifrån personens ålder, kön och utvecklingsnivå, och ska också vara av sådan grad att de försvårar patientens liv betydligt.

  • Koncentrationssvårigheter
  • Hyperaktivitet
  • Glömska

Det finns även andra symptom som är vanliga bland personer med ADHD men som inte är nödvändiga för att få diagnosen.

  • Nedsatt motorik
  • Sömnsvårigheter
  • Sen tal- och språkutveckling
  • Problem med att tolka sinnesintryck
  • Psykiska problem som ångest, stark oro eller depression
  • Tendens att upprepa eller "haka upp sig på" ord eller meningar
  • Känslomässig instabilitet

Vad som orsakar dessa symtom och vad som är lämplig behandling är inte slutligt fastställt. En hypotes är att ADHD beror på en obalans mellan fritt respektive bundet dopamin alternativt serotonin. En annan hypotes är att produktionen av noradrenalin och dopamin är nedsatt, vilket gör att produktionen av adrenalin ökar för att få kroppen att vakna. Den förhöjda halten av adrenalin orsakar då det för ADHD typiska beteendet. Denna hypotes ger även en enkel och bra förklaring på varför amfetaminliknande preparat så effektivt hjälper personer med ADHD.

Alla som får diagnosen ADHD av kombinerad typ bör erbjudas behandling. Det finns klar evidens för att behandling med framför allt centralstimulantia (till exempel Concerta och Ritalin) har effekt. Idag anses även många av barnen och ungdomarna med ADHD som inte är av kombinerad typ vara betjänt av farmakologisk behandling. Barnen med denna bokstavsdiagnos får dessa amfetaminliknande preparat i låga doser. Finns även special anpassad pedagogik i  förskolor och skolor, föräldrautbildningar som bidrar till att miljön runt omkring barnen blir anpassad efter deras behov.

Det var lite uppgifter om ADHD som de flesta vet idag. Varför jag har valt detta ämne? För några veckor sedan kom jag i kontakt med en tonåring som fick den här diagnosen och medicineras för att symptomen ska lindras. Trots medicinering mår inte personen bättre och läkaren ville höja dosen. Utav en tillfällighet fick personens mamma höra om Access Bars, de bokade tid och kom på första behandlingen för fem veckor sedan. Kunden har fått redan fyra behandlingar och mår så mycket bättre idag trotts störande faktorer i omgivningen som skulle ha påverkat kraftigt kundens beteende. Förbättringarna  kom direkt efter första access bars behandlingen. Varje session gör att välmåendet håller sig kvar längre perioder. Fiskolja av bra kvalitet intas samtidigt. Forskning visar DHA fettsyrornas positiva effekt på hjärnan. Hur kan det bli bättre än så här? Metoden kan enkelt läras under en hel dag, även barn är välkomna på kursen. Läs mer om kursen här..Känner du någon som behöver veta mer om detta? Vilka är dem oändliga möjligheterna?

Tipsa dina vänner och bekanta.

 

 

Antal kommentarer: 0

Namn:
E-postadress:
Hemsideadress:
Meddelande:
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)